H Agapi

NAMN- OCH KONCEPTUPPDRAG IHOP MED APANS PLANET. SVENSKA AGAPI LANSERAR EN BANBRYTANDE HYBRID MELLAN RIBBÅT OCH KABINBÅT.