I Aftonbladet Storsläggan

FILMER, ANNONSER OCH BANNERS FÖR AFTONBLADET SOM LANSERAR ETT NYTT MEDIAPAKET FÖR EN NY TID. KAMPANJ TILLSAMMANS MED AD MAX MUNCK OCH PL JOHAN SANDEGÅRD.